Dêrsîm

Dêrsîm
Çend dîmen ji xwezaya Dêrsimê.  

Egil. Dimenek ji xwezaya kurdistanê.

Egil. Dimenek ji xwezaya kurdistanê.